מוצר נוסף בהצלחה
ברכישתכם אתם הופכים שותפים לעשייה חינוכית-חברתית ונהנים מיתרונותיהם הייחודיים של המוצרים שלנו!
כאן הקנייה בטוחה
כאן הקנייה בטוחה

'בית מורשת' הינה עמותה חינוכית-חברתית הפועלת ברוח מורשת היהדות ללא שיפוטיות

מה חדש?