מוצר נוסף בהצלחה
ברכישתכם אתם הופכים שותפים לעשייה חינוכית-חברתית ונהנים מיתרונותיהם הייחודיים של המוצרים שלנו!
כאן הקנייה בטוחה
כאן הקנייה בטוחה

עמותת בית מורשת הינה עמותה חינוכית-חברתית, אשר חלק ממטרותיה הינו חיזוק החוסן על בסיס מורשת ישראל.